۹

اردو های سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

اردوهای دانش آموان پایه دهم دبیرستان علوم ومعارف اسلامی امام محمد باقر در طول سال تحصیلی- مشهد مقدس، قم و جمکران، موزه عبرت، بیت حضرت امام و حسینیه جماران،
۲

اردوی مشهد سال۱۳۹۸

اردوی مشهد دبیرستان علوم ومعارف امام محمد باقر برگزار شد.