۲۲۲۲۳۳۳۳۳۳

تحلیل سیاسی وقایع آبان ماه سال۹۸

جناب آقای امینی دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و متخصص تحلیل سیاسی مسائل خاورمیانه در جمع طلاب حوزه علمیه امام محمد باقر(علیه السلام) در دارالعلم علامه طباطبایی(ره)، با موضوع تحلیل سیاسی مسائل سیاسی اخیر کشور(گرانی بنزین و اغتشاشات آبان 98) سخنرانی کردند که مشروح آن تقدیم می گردد.