امام صادق
شیعه از منظر امام صادق(ع)

شیعه و مُحب چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

* شيعه از منظر امام صادق(عليه السلام) يَا ابْنَ جُنْدَبْ اِنَّما شيعَتُنا يُعْرَفونَ بِخِصال شَتّى بالسَّخاءِ و البَذْلِ لِلاِخوانِ و بِاَنْ يُصَلّوا الْخَمْسينَ لَيْلا و نَهاراً. شيعَتُنا لا يَهِرُّونَ هَريرَ ...
امام صادق
مام صادق(ع) از چه روش مبارزاتی استفاده کردند؟

مهندسی فرهنگی، جایگزین قیام با شمشیر/تفاوت حوزه علمیه امام صادق با حوزه‌های امروزی

    بعد از قیام امام حسین (ع)، امامان شیعه مسیری جدید را در تفکر شیعی باز کردند، مسیری که در آن قیام کردن یا تحرکات سیاسی به حداقل می‌رسد ...
امام صادق

آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟

پرسش : آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟   پاسخ : در سخن امام صادق(ع) خطاب به منصور دوانیقی آمده است: «پادشاهی، ...
امام صادق(ع)

آیا واقعاً امام صادق چهار هزار شاگرد پرورش داد؟

پرسش آیا واقعاً امام صادق چهار هزار شاگرد پرورش داد؟ این تعداد با توجه به محدودیت‌های حکومتی و شهری مدینه، قابل پذیرش است؟ پاسخ اجمالی آنچه در نقل‌ها آمده آن ...
1 2