حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)
امام خود را بشناسیم

ده پله برای شناخت امام زمان (عج)

 گوش جان بسپاریم به توصیه های اویس و از زبان او بشنویم که مسیر حرکت به سوی امام چه مسیری است، چرا که اویس ولی خویش را ندید اما به ...
حوزه علمیه امام محمد باقر
کلام امیر

علل و آثار غیبت امام زمان(عج) از دیدگاه امیرمؤمنان(ع)

اشاره اگر چه در تمامی ادیان و مکاتب اعم از الهی و غیر الهی در زمینه ظهور مصلح و منجی جهان کم و بیش مطالبی به چشم می خورد؛ ولی ...