۲۲۶۰۹۷۴

برنامه امتحانات کتبی مرداد ۱۳۹۷

  معاونت آموزش حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) برنامه امتحانات کتبی(تجدیدی-ارتقایی) مرداد1397 را به شرح زیر اعلام کرد :