حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)

برنامه امتحانات دی ماه اعلام شد

معاونت آموزش حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) چگونگی برگزاری امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 98-1397 را اعلام کرد. این امتحانات در ساختمان جدید آموزشی و بر اساس برنامه زیر ...