حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)

قرآن از منظر امیرمؤمنان(ع)

امیر پارسایان، امام علی(ع) در ضمن خطبه‌ای ماندگار، ارزش‌ها و ویژگی‌های قرآن کریم را به زیبایی و در عین حال با جامعیتی وصف‌ناپذیر بیان فرموده‌اند که در ذیل مورد توجّه ...