۱۴

بازگشایی دبیرستان امام محمدباقر(ع) درسال تحصیلی جدید

گزارش تصویری آیین بازگشایی دبیرستان علوم و معارف اسلامی امام محمدباقر علیه السلام