۱۳۹۴۰۳۱۴۰۴۲۱۳۲۶۹۱۵۴۲۷۹۲۴
آیةالله‌العظمی سبحانی

برداشت‌های قرآنی حضرت امام خمینی‌ قدس‌سره

امام، تجسم اعمال را در درس اخلاق و مباحث علمی، علاوه بر جنبه برهانی، بیشتر از قرآن استفاده می‌کرد. حاصل این بحث این است که اعمال ما در خارج، در ...