آیت الله حسینی قزوینی

بررسی و رد شبهات فاطمیه

جلسه تمهید دوره امامت با حضور استاد معظم آیت الله حسینی قزوینی برگزار شد.