۶۳۵۴۱۵۵۶۹۰۸۸۴۴۶۱۲۵

تشکر و قدردانی اسماعیل هنیه از بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هیئت اعزامی حماس

اسماعیل هنیه از بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هیئت اعزامی حماس تشکر و قدردانی کرد.