آیت الله حسینی قزوینی

ویژه برنامه دهه اول فاطمیه۱۳۹۷

دهه اول فاطمیه در محضر آیت الله اخوان
آیت الله حسینی قزوینی

بررسی و رد شبهات فاطمیه

جلسه تمهید دوره امامت با حضور استاد معظم آیت الله حسینی قزوینی برگزار شد.