۵۶۷

آیا خود امام زمان (عج) می داند چه زمانی ظهور خواهد کرد؟

پرسش آیا خود امام زمان (عج) می داند چه زمانی ظهور خواهد کرد؟ پاسخ اجمالی انتظار فرج یکی از ارکان اساسی اسلام، به ویژه مذهب شیعه است. انتظار فرج به ...