تربیت
رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده تبیین کرد:

وظیفه اصلی تربیت بر عهده حکومت است یا خانواده؟/ لزوم تحول در نظام تربیتی

خانواده مسئول اصلی تربیت است و باید پاسخگو باشد، در خانواده رکن اصلی تربیت پدر است. مادر متصدی تربیت است ولی مدیر تربیت پدر است.   حجت‌الاسلام محمدرضا زیبایی نژاد، ...