۱۱

جلسه اولیاء و مربیان

جلسه اولیاء و مربیان مدرسه علوم ومعارف اسلامی امام محمد باقر برگزار شد.
۹

اردوی دانش آموزی از موزه عبرت

به لطف خداوند موفق شدیم در روزهای بهمن امسال98 با جمعی از دوستان دبیرستان علوم ومعارف امام محمد باقر علیه السلام به بازدی موزه عبرت یا همان شکنجه گاه مخوف ...
Untitled-1

ثبت نام دبیرستان علوم ومعارف اسلامی امام محمد باقر علیه السلام

دبیرستان علوم ومعارف اسلامی امام محمد باقرعلیه السلام در سال تحصیلی جدید ثبت نام می کند