حکیم-۱-Recovered

اعتکاف مشترک طلاب و دانش آموزان

طلاب حوزه علمیه امام محمد باقر(علیه السلام) و دانش آموزان دبیرستان علوم و معارف اسلامی امام محمد باقر( علیه السلام) در اولین ایام البیض پس از ایام کرونا در مسجد قدس مراسم معنوی و نورانی اعتکاف را برگزار کردند.
۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲

انتخابات انجمن اولیاء و مربیان

IMG_0575

فضای مدرسه علوم و معارف اسلامی امام محمد باقر

آشنایی بیشتر با فضای دبیرستان علوم و معارف اسلامی امام محمد باقر علیه السلام