رهبر انقلاب

بازخوانی بیانات رهبر انقلاب در سالگرد شهادت دکتر مفتح

بازخوانی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ایبه منسبت شهادت آیت الله دکتر مفتح