حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)

مبلغ زکات فطره و کفاره سال ۹۷

* دفتر مقام معظم رهبری  حداقل مبلغ فطریه برای هر نفر 8 هزار تومان (براساس قوت غالب گندم) همچنین مبالغ کفاره غیر عمد روزی 2500 تومان و کفاره عمد روزی ...