حجیت قیاس اولویت
شرح اصطلاحات اصول فقه

آشنایی با اصطلاح اصولی «حجیت قیاس اولویت»

حجیت قیاس اولویت ، به معنای صحت تمسک به حکمی است که از راه قیاس اولویت (فحوای خطاب) به دست می‌آید و لازمه آن منجّزیت و معذّریت است.     ...