۱۳۹۱۱۲۲۲_۰۱۲۲۱۷۶

اسرائیل چگونه نابود می‌شود؟

«شما ۲۵ سال آینده را نخواهید دید. ان‌شاءالله تا ۲۵ سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت». این ...