ایت الله مجتهدی
رهنمود های آیت الله مجتهدی تهرانی؛

واجبــــات طلبگــــی

حالا كه آمده‏اي طلبه شدي، به هر دليلي...!، نيتت را درست كن، يعني نيتت بايد خالص براي ‏خدا باشد، ‏ و بايد خالص خالص براي خدا باشي. بگو: خدايا آمده‏ام ...