جنگ احد

ماجرای جنگ احد چه بود و چرا مسلمانان در این نبرد شکست خوردند؟

پرسش جنگ احد چگونه واقع شد؟ و چرا مسلمانان در جنگ احد شکست خوردند؟   پاسخ اجمالی شکست مشرکان مکه در جنگ بدر، سبب شکل‌گیری جنگ دیگری شد که به ...