۱۲۳۴

در فرازی از دعای ندبه، امام زمان(عج) فرزند سوره‌های طه، ذاریات، طور و عادیات و نیز آیه‌های محکمات خوانده شده است. تفسیر این فراز چیست؟!

پرسش منظور از این عبارات در دعای ندبه چیست؟ 1. «یا ابن الطور»، 2. «یا ابن العادیات»، 3. «یا ابن المحکمات»، 4. «یا ابن ذاریات» و... .   پاسخ اجمالی ...