۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲

انتخابات انجمن اولیاء و مربیان

۱۴

بازگشایی دبیرستان امام محمدباقر(ع) درسال تحصیلی جدید

گزارش تصویری آیین بازگشایی دبیرستان علوم و معارف اسلامی امام محمدباقر علیه السلام
IMG_0293

هماهنگی دبیران،اولیاء و دانش آموزان برای امتحانات مجازی

۲۰۲۰۰۲۱۰_۱۱۴۹۱۹

فعالیت های فرهنگی دبیرستان علوم معارف امام محمد باقر

گزیده ای از فعالیت های فرهنگی دانش آموزان پایه دهم دبیبرستان علوم و معارف اسلامی امام محمد باقر علیه السلام در سال تحصیلی 99-1398
1 2