۶۶۶۶۶

اردوی وصال عشق

با اتمام واکسیناسیون همه دانش آموزان، دبیران و کادر دبیرستان علوم ومعارف اسلامی امام محمد باقر (علیه السلام، اردوی زیارتی مشهد الضا(علسه السلام) برگزار می شود.
۹

اردوی دانش آموزی از موزه عبرت

به لطف خداوند موفق شدیم در روزهای بهمن امسال98 با جمعی از دوستان دبیرستان علوم ومعارف امام محمد باقر علیه السلام به بازدی موزه عبرت یا همان شکنجه گاه مخوف ...
۲

اردوی مشهد سال۱۳۹۸

اردوی مشهد دبیرستان علوم ومعارف امام محمد باقر برگزار شد.
photo_2020-01-20_08-03-00

برگزاری اردوی قم

اولین اردوی قم دبیرستان علوم ومعارف اسلامی امام محمد باقر علیه السلام برگزار گردید.