- حوزه علمیه حضرت امام محمد باقر علیه السلام - https://h-emambagher.com -

حفظ جمعی قرآن کریم

حوزه علمیه امام محمد باقرعلیه السلام با همکاری و حمایت بنیاد ارشاد  ورفاه امام صادق علیه السلام اقدام به برگزاری طرحی به نام حفظ جمعی قرآن کریم نموده که طلاب مشتاق و علاقه مند را دعوت به ثبت نام و شروع حفظ قرآن کریم  می نماید.


 


علاقه مندان گرامی به نکاتی ذبل توجه داشته باشند:


امیدواریم که با عنایات خداوند متعال و تحت ظل امام معصوم  و غایبمان  که هم باطن حقیقی قرآن است موفق به انجام کامل این برنامه شویم.