فاقد تصویر شاخص

جلسه سوم محرم سال۱۳۹۸

آیت الله اخوان در روز سوم دهه دوم محرم سال ۱۳۹۸ در مسجد مدرسه علمیه امام محد باقر (ع) به سخنرانی پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می گردد.
فاقد تصویر شاخص

جلسه اول محرم سال۱۳۹۸

آیت الله اخوان در روز اول دهه دوم محرم سال 1398 در مسجد مدرسه علمیه امام محد باقر (ع) به سخنرانی پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می گردد.
آیت الله اخوان

ویژه برنامه دهه دوم محرم الحرام سال ۱۳۹۸

حضرت آیت الله اخوان از مورخ 23شهریور 1398 مصادف با دهه دوم محرم در مسجد قدس مدرسه علمیه امام محمد باقر(علیه السلام) با موضوع شرحی بر فقرات زیارت عاشورا به مدت 5 روز به سخنرانی پرداختند که مشروح این جلسات تقدیم می گردد.