حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)
جشنواره شعر و خاطره تبلیغ اخلاق دین مطرح شد:

توصیه های تبلیغی استاد انصاریان به مبلغان

۹۹ درصد از افرادی که مخالف روحانیون هستند؛ قطعا دشمن نیستند و اکثرا تحت تاثیر مسایل مختلف از جمله تحریکات دشمن هستند؛ تبلیغ را نیز باید به شکلی نظام داد ...