۱
قسمتی از خاطرات آیت‌الله مهدوی‌کنی

انحراف انقلاب در کلام شهید مطهری

استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری از جمله پیشگامان انقلابی بود که در دو عرصه‌ی فکری و عملی در مقابل هرگونه انحراف و مصادره نهضت اصیل اسلامی می‌ایستاد. وی همواره درباره‌ی ...