۱۱۶۳۱۴_۵۰۲۹۱_۵۲۷
استاد حسین انصاریان

حقایقی توحیدی از امام حسین(ع)

اگر معارف و احادیث ناب اسلامي را در مورد امام حسین(ع) مورد واکاوي قرار دهيم، حقايق و لطایف بلندی در مورد آن حضرت آشکار مي‌شود؛ اين حقايق را مي‌توان در ...