زبان انگلیسی

کانون زبان انگلیسی حوزه علمیه امام محمد باقر( علیه السلام)

کانون زبان خارجه(انگلیسی)  حوزه علمیه امام محمد باقر(علیه السلام) افتتاح شد.   لازم به ذکر است که: - ظرفیت کلاس ها محدود می باشد. - اولویت کلاسها پیرامون مکالمه،و با ...