۳

جلسه چهارم اندیشه سیاسی-سال۱۳۹۸

مشروح جلسه چهارم از کلاس اندیشه سیاسی اسلام استاد رنجبریان تقدیم می شود.
jafar

بزرگداشت علامه سید جعفر مرتضی عاملی

مراسم بزرگداشت علامه سید جعفر متضی عاملی به مناسبت چهلمین روز درگذشت ایشان در حوزه علمیه امام محمد باقر(علیه السلام) برگزار گردید.   هدف ازاین مراسم شناخت هرچه بهتر این ...
حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)

اندیشه سیاسی اسلام-جلسه هشتم

کلاس اندیشه سیاسی اسلام-استاد رنجبریان
استاد رنجبریان

اندیشه سیاسی اسلام-جلسه ششم

کلاس اندیشه سیاسی اسلام-استاد رنجبریان
1 2