دختر داری

فرهنگ دختر دارى‏( به مناسبت روز دختر)

 مستحب است انسان، در صورتى كه از دختر داشتن محروم است، دست نياز به جانب حق بردارد، و براى دختردار شدن با حال اخلاص به درگاه حق دعا كند و ...