آیت الله مجتهدی

شرح دعای روز سوم از زبان مرحوم آیت الله مجتهدی

امروز روز سوم ماه مبارک رمضان است. در ادامه شرح دعای این روز که از زبان مرحوم آیت الله مجتهدی بیان شده است را میخوانید:   شرح دعای روز سوم ...