حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)

این‌که پیامبر اسلام(ص) کشته‌های کفار در جنگ بدر را در چاهی ریختند، آیا با کرامت انسانی و رعایت بهداشت سازگار است؟

پرسش آیا این مطلب صحیح است که پیامبر (ص) کشته‌های کفار جنگ بدر را در چاه ریختند؟ چرا؟ پاسخ اجمالی جنگ بدر نخستین غزوه رسول خدا(ص) بود که در هفدهم ...