۱۳۳۲۰۴۱۲۷۵۴۰۱۹۹۱۲۷۱۲۳۲۲۶۴۳۸۲۹۳۱۸۲۲۲۴۱۰۶۵
اشبه الناس ترین انسان ها به پیامبر

با این ۴ ویژگی شبیه رسول خدا می شوید

حضرت علی اکبر علیه السلام شبیه ترین فرد به پیامبر از لحاظ خَلقاً(چهره)، خُلقاً(اخلاقی) و منطقاً(نوع صحبت کردن) معرفی شده است و به واقع چه تعبیر زیبا و قابل تأملی ...
۴۵۶

بزرگ‌ترین برتری برای حضرت علی‌اکبر علیه‌السلام

آنچه باعث الگو بودن حضرت علی اکبر(علیه السلام) می شود ظاهر و صدای او نیست بلکه ویژگی اخلاق و گفتار اوست که شبیه به اخلاق و گفتار پیامبر خداست. یعنی ...