۲۳۴
هدف نهایی امام سجاد

سیره امام سجاد (ع) از نگاه رهبر انقلاب(بخش دوم)

1- تشکیلات پنهانی شیعه: بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تا قبل از واقعه حره، هرچند مردم مرعوب شدند اما چنان نبود که به کلی نظام تشکیلات پیروان اهل ...
۱۲۳
مقام معظم رهبری

سیره امام سجاد(ع) از نگاه رهبر انقلاب(بخش اول)

یک کتاب در یک مقاله آنچه در پی می آید، خلاصه ای است از اثری با ارزش که با مشخصات ذیل منتشر شده است: «پژوهشی در زندگی امام سجاد علیه ...