۳۴۵
بعد سیاسی زندگی امام سجاد علیه السلام

سیره امام سجاد (ع) از نگاه رهبر انقلاب(بخش سوم)

برخی از مطالب امام سجاد علیه السلام در روش موعظه، خطاب به عموم مردم است و برخی دیگر خطاب به شیعه . در آنجا که مخاطب همه مردم هستند اولا ...
۱۲۳
مقام معظم رهبری

سیره امام سجاد(ع) از نگاه رهبر انقلاب(بخش اول)

یک کتاب در یک مقاله آنچه در پی می آید، خلاصه ای است از اثری با ارزش که با مشخصات ذیل منتشر شده است: «پژوهشی در زندگی امام سجاد علیه ...