حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)-۱

شهيدي که با رهبر انقلاب در تبعيد بود

شهيد سيد فخرالدين رحيمي که همراه با شهيد بهشتي و يارانش در انفجار تروريستي ساختمان حزب جمهوري اسلامي به دست منافقين کوردل به شهادت رسيد، در دوران مبارزات انقلابي عليه ...