علامه امینی

به مناسبت سالروز رحلت آيت الله اميني (ره)

زمين و آسمان تبريز نور باران بود. بوي گل محمدي در فضاي شهر پيچيده بود. بوي بهار مي‎آمد. تبريز در شبي رؤيايي به سر مي‎برد. صداي حمد و تهليل و ...