۱۲۳

آیین نامه داخلی حوزه علمیه امام محمدباقر

آیین نامه داخلی حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) در سال تحصیلی 99-1398 به روز رسانی و ویرایش شد.
حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)

برنامه امتحانات دی ماه اعلام شد

معاونت آموزش حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) چگونگی برگزاری امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 98-1397 را اعلام کرد. این امتحانات در ساختمان جدید آموزشی و بر اساس برنامه زیر ...
امام+رضا(ع)

گزارش اردوی علمی_زیارتی مشهد مقدس(۱)