IMG14062234

چرا با وجود ستم در جهان، امام زمان ظهور نمی‌کنند؟

پرسش شنیده‌ام که یکی از علائم ظهور، شیوع ظلم و ستم در جهان می‌باشد با نگاهی اجمالی به علائم ظهور و ستمی که در جهان حاکم است، پس چرا امام ...