حوزه علمیه امام محمد باقر(ع).jpg
در گفتوگو با حجة الاسلام والمسلمين عليرضا اعرافي؛

«فقه التربيه» نظريه اي نو در علوم تربيتي اسلامي

«فقه» و «تربيت»، حوزه هاي گسترده اي هستند كه در زندگي هر فرد كاربرد زيادي دارند؛ فقه، به عنوان دستورالعمل كلي زندگي، شامل همه اعمال مي شود و تربيت نيز ...