استاد طبسی
پنجمین جلسه کلاس استاد طبسی برگزار شد

جلسه پنجم کلاس فقه اللغه-استاد طبسی

پنجمین جلسه کلاس فوق برنامه فقه اللغت  برگزار شد.   ادبیات   فقه
استاد طبسی

جلسه چهارم کلاس فقه اللغه-استاد طبسی

فقه ادبیات      
photo_۲۰۱۸-۰۱-۰۷_۰۸-۴۵-۳۰ (۲)

جلسه دوم کلاس فقه اللغه_استاد طبسی

کلاس ادبیات کلاس فقه
photo_۲۰۱۸-۰۱-۰۷_۰۸-۴۵-۳۰ (۲)

برنامه علمی ادبیات عرب و فقه اللغت

ازآنجا که یکی از شاخصه های مد نظر حجت الاسلام والمسلمین رنجبریان ارتقای کیفیت ادبیات عرب در میان طلاب می باشد لذا کلاس های فوق برنامه ادبیات عرب و فقه ...