۸

دومین جلسه دوره تخصصی امامت و ولایت

جلسه دوم  این دوره تخصصی که مدرک رسمی آن از سوی مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران صادر می گردد ، در غالب 2 کلاس در تاریخ 2 اسفند 1397 در ساختمان بهشت حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) برگزار شد.