۲

اندیشه سیاسی اسلام-جلسه دوم

دومین جلسه از سلسله از جلسات اندیشه سیاسی اسلام توسط استاد رنجبریان برگزار شد. این جلسه به صورت یک درس عمومی برای همه طلاب حوزه علمیه امام محمد باقر( عیه ...
۲۲۱۹۰۱۸۶۱۵۶۱۵۹۷۸۲۲۷۱۸۴۴۵۱۱۴۲۳۲۲۴۵۵۱۵۷۱۹۲۱۹۵

واکنش مردم آلمان به روحانی مُلبَس شیعه

    ما با فرهیختگان در آلمان جلسات مستمر داریم؛ با پروفسور سمیعی، پروفسور نجابت و بسیاری از نخبگان ایرانی، تجار، طیف های گوناگون مردم و ... جلسه داریم و ...
حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)

این‌که پیامبر اسلام(ص) کشته‌های کفار در جنگ بدر را در چاهی ریختند، آیا با کرامت انسانی و رعایت بهداشت سازگار است؟

پرسش آیا این مطلب صحیح است که پیامبر (ص) کشته‌های کفار جنگ بدر را در چاه ریختند؟ چرا؟ پاسخ اجمالی جنگ بدر نخستین غزوه رسول خدا(ص) بود که در هفدهم ...
حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)

چرا در جنگ بدر پیامبر اسلام (ص) دستور داد آب را بر مشرکان ببندند؟

پرسش من شنیدم که مسلمانان در جنگ بدر یا احد به دستور حضرت حمزه آب را بر روی کفار بستند(با ریختن سنگ در چاه یا...) که من هم در فیلم ...
1 2