حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)
ثقة الاسلام کلینی احیاگر مذهب تشیع؛

نقش و جایگاه شیخ کلینی در گسترش علوم اسلامی از منظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی

بیش از هزار سال از رحلت مرحوم کلینی می‎گذرد؛ گرچه آن محدث بزرگ دیگر در میان ما نیست؛ ولی به قول فرمایش امیرالمومنین(علیه السلام) این بزرگان در درون روح وجان ...