لوگو-مدرسه۲-با-کیفیت

درباره مدرسه علوم ومعارف اسلامی امام محمد باقر(علیه السلام)

مدرسه علوم ومعارف اسلامی امام محمد باقر(علیه السلام)  در سال 1398 با رویکرد آموزشی در راستای پرورش فعالیت خود را آغاز کرد.