۶۶۶۶۶

اردوی وصال عشق

با اتمام واکسیناسیون همه دانش آموزان، دبیران و کادر دبیرستان علوم ومعارف اسلامی امام محمد باقر (علیه السلام، اردوی زیارتی مشهد الضا(علسه السلام) برگزار می شود.
سشیشسیشسیشسی

ثبت نام سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ آغاز شد.

ثبت نام از میان دانش موزان ممتاز و مستعد پایه نهم،دهم و یازدهم جهت دوره دوم متوسطه به عمل می آید.
Untitled-1-2

گزارشی از عملکرد دبیرستان

گزارش عملکرد دبیرستان علوم ومعارف اسلامی امام محمد باقر(علیه السلام) در سال نحصیلی 1400-1399 به شرح ذیل است.
Untitled-1

ثبت نام دبیرستان علوم ومعارف اسلامی امام محمد باقر علیه السلام

دبیرستان علوم ومعارف اسلامی امام محمد باقرعلیه السلام در سال تحصیلی جدید ثبت نام می کند