۶۶۶۶۶

ثبت نام سال جدید در دبیرستان معارف امام محمد باقر(ع) آغاز شد.

دبیرستان امام محمد باقر علیه السلام زیر نظر حوزه علمیه امام محمدباقرعلیه السلام در رشته علوم ومعارف اسلامی از دانش آموزان پایه نهم و دهم ثبت نام به عمل می آورد.
سشیشسیشسیشسی

ثبت نام سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ آغاز شد.

ثبت نام از میان دانش موزان ممتاز و مستعد پایه نهم،دهم و یازدهم جهت دوره دوم متوسطه به عمل می آید.
Untitled-1-2

گزارشی از عملکرد دبیرستان

گزارش عملکرد دبیرستان علوم ومعارف اسلامی امام محمد باقر(علیه السلام) در سال نحصیلی 1400-1399 به شرح ذیل است.
Untitled-1

ثبت نام دبیرستان علوم ومعارف اسلامی امام محمد باقر علیه السلام

دبیرستان علوم ومعارف اسلامی امام محمد باقرعلیه السلام در سال تحصیلی جدید ثبت نام می کند