امام صادق

آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟

پرسش : آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟   پاسخ : در سخن امام صادق(ع) خطاب به منصور دوانیقی آمده است: «پادشاهی، ...
امام صادق(ع)

آیا واقعاً امام صادق چهار هزار شاگرد پرورش داد؟

پرسش آیا واقعاً امام صادق چهار هزار شاگرد پرورش داد؟ این تعداد با توجه به محدودیت‌های حکومتی و شهری مدینه، قابل پذیرش است؟ پاسخ اجمالی آنچه در نقل‌ها آمده آن ...
امام صادق(ع)

آیا امام صادق (ع) مؤسس مذهب شیعه است؟ و لقب رئیس مذهب برای آن حضرت صحیح است؟

  پرسش   آیا امام صادق (ع) مؤسس مذهب شیعه است؟ و لقب رئیس مذهب برای آن حضرت صحیح است؟ پاسخ اجمالی پیدایش شیعه از زمان پیامبر اسلام (ص) بوده ...